Podmienky ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás prioritné a preto spoločnosť Manik-obuv, s.r.o., Osikov 208 086 42  Osikov, IČO: 48 261 971 ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.manikobuv.sk prehlasuje, že vaše údaje počas návštevy našej stránky budú chránené.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vaše osobné údaje sú zhromažďované, spracované a používané iba vtedy, ak na to vydáte svoj súhlas, alebo nám legislatíva umožňuje zhromažďovať, spracúvať a / alebo používať vaše osobné údaje.

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Slovenský zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. považuje za osobné údaje: „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“.

Ide najmä o údaje, ako je vaše meno, titul, adresa, dátum narodenia / vek, pohlavie, telefónne číslo a vašu e-mailovú adresu.

Podľa Čl. 4 ods. 1 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“): „osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

PREČO ZÍSKAVAME, SPRACOVÁVAME A POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Na spracovanie vašich objednávok vrátane dodávky a služieb spojených s objednávkou.

Na spracovanie platieb.

Na odpovede na vaše otázky a dotazy.

Za zaslanie nášho newslettera, pokiaľ ste nám to dali svoj súhlas.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne výuživané.

AKÉ INFORMÁCIE O VÁS ZÍSKAVAME

Keď využívate naše služby, obchodná spoločnosť Manik-obuv, s.r.o. získava aj údaje o ich využití, ide o informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete. Spracúvame údaje o vašich vybavených objednávkach. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

NEWSLETTER

Po prihlásení na odber nášho newslettera sa vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa spracujú a používajú na zasielanie newslettera. Svoj súhlas s odoberaním newslettera môžete kedykoľvek v budúcnosti bez akéhokoľvek formálneho postupu zrušiť. Každý zaslaný newsletter obsahuje link na odvolanie súhlasu s jeho zasielaním. Zrušiť odber newslettera môžete aj telefonicky alebo e-mailom na:

e-mail: info@manikobuv.sk

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V AKOM ROZSAHU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným osobám okrem prípadu, že tak robíme na základe vašej žiadosti. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili, a to Slovenskej pošte a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, Direct Parcel distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Albína Brunovského 6, Bratislava 841 05, IČO: 35825456, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Zaručujeme vám však, že výber, spracovateľa bude podmienený jeho súladom so spĺňaním podmienok GDPR na účely spracovania vašej platby, v prípade voľby sprostredkovateľa platby

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať tretím osobám, pokiaľ to nie je v dôsledku právnych ustanovení v zásade povinné (napríklad pre orgány činné v trestnom konaní) alebo, ak ste nám výslovne neposkytli súhlas s postúpením vášho osobných údajov tretím stranám.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov od posledného nákupu Zákazníka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL. SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete.

Vaše údaje chránime pred stratou, neoprávnenou manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích strán.

ZBIERANIE ÚDAJOV POUŽITÍM COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám súvisiacich napríklad s prihlásením registrovaného užívateľa či nakupovaním. Pomáhajú nám tiež zhromažďovať analytické informácie o používaní tejto stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve tejto webovej stránky.

Súbory cookie zakážete v nastaveniach vášho prehliadača.

Pri návšteve našej stránky taktiež zbierame údaje ako sú: IP adresa, verziu a typ prehliadača, operačný systém zariadenia, z ktorého pristupujete na naše stránky,  informácie týkajúce sa spojenia vašej návštevy s vašim oslovením niektorým z marketingových komunikačných kanálov

Tieto údaje sa používajú na zlepšovanie funkcionality nášho e-shopu a kvality služieb a sú vyhodnocované výlučne anonymne a využívané len ako štatistické údaje.

ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES

NASTAVENIA POUŽITIA SÚBOROV COOKIES JE SÚČASŤOU VÁŠHO INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA. VÄČŠINOU PREHLIADAČOV SÚBORY COOKIES VO VÝCHODISKOVOM NASTAVENÍ AUTOMATICKÝ PRÍJMA. SÚBORY COOKIES MOŽNO POMOCOU VÁŠHO WEBOVÉHO PREHLIADAČA ODMIETNUŤ ALEBO OBMEDZIŤ ICH NA VAMI VYBRANÉ TYPY.

AKO NASTAVIŤ SÚBORY COOKIES:

– CHROME

– FIREFOX

– INTERNET EXPLORER

– ANDROID

ZBER DÁT POUŽÍVANÍM SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré sú analytickými službami poskytovanými  spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics a Google Tag Manager používa cookies na analýzu užívateľského správania a lokality prístupu na naše stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje poslednú časť adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania prehľadov aktivity na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie webových stránok a užívateľským správaním zákazníkov. Spoločnosť Google vašu IP adresu nepriradí k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnuť príslušným nastavením vášho počítača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využívať plnú funkcionalitu týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zakázať službu Google Analytics a získať ďalšie informácie o tejto službe môžete na tejto adrese: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese: https: //www.google.de/intl/en_uk/policies/.

GOOGLE REMARKETING

Na službu Google Remarketing používame webovú službu Google Inc., USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa na tento účel súbory cookie. V rámci remarketingu sa tieto súbory cookie používajú na to, aby vás upozorňovali – na základe návštevy našej webovej stránky – na iné webové stránky tým, že zobrazujú online inzerciu našich produktov a služieb.

Ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môžete tiež deaktivovať zobrazovanú reklamu kliknutím na nasledujúci odkaz a úpravou reklám v reklamnej sieti Google: www.google.com/settings/ads/onweb/.

FACEBOOK PIXEL

Manik-obuv, s.r.o. využíva produkt spoločnosti Facebook Inc., S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, ďalej len „Facebook“. Facebook Pixel umožňuje sledovanie správania používateľa po tom, ako bol používateľ presmerovaný na webovú stránku inzerenta kliknutím na reklamu na Facebooku. Toto sa používa na vyhodnotenie účinnosti reklám na internete v záujme štatistického zisťovania a výskumu trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné nastavenia. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, preto ich nespájame s konkrétnymi užívateľmi. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook a prepájajú sa s účtami užívateľov, aby spoločnosť Facebook mohla využívať údaje na vlastné reklamné účely v súlade s usmerneniami o využívaní údajov v službe Facebook (https://www.facebook.com / about / privacy /). Facebooku a jeho partnerom môžete povoliť, aby zobrazovali reklamy na Facebooku i mimo nej. Ak chcete odvolať svoj súhlas so zobrazovaním reklám na Facebooku, kliknite sem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zmeňte nastavenie svojho účtu na Facebooku.

Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.

Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+: https://www.google.com/privacy

Pinterest:  http://de.about.pinterest.com/privacy/.

ODKAZY NA EXTERNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky môžu odkazovať na  externé webové stránky, na ktoré nemáme žiaden vplyv

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať na e-mailovej adrese: info@manikobuv.sk. Po obdržaním zrušenia súhlasu s ich spracovávaním a uchovávaním vaše údaje do 30 dní od doručenia vymažeme. Údaje spracovávané za ekonomickým účelom však nie je možné podľa zákona vymazať. K výmazu vašich osobných údajov nie je možné pristúpiť ani keď sme povinní ich uchovať z iného dôvodu stanoveného zákonom (napríklad v prípade trestného konania).

Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v rozsahu stanovenom zákonom. Ak sú vaše údaje nesprávne alebo boli uložené z nesprávnych dôvodov, obratom zjednáme nápravu. Prosím, informujte nás o prípadných zmenách vašich osobných údajov.

V prípade otázok nás môžte kontaktovať:

Manik-obuv, s.r.o.

Osikov 208

086 42 Osikov

IČO: 48 261 971
IČ DPH: SK2120111114

e-mail: info@manikobuv.sk

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Manik-obuv, s.r.o.,  si vyhradzuje si právo na zmenu alebo doplnenie vyhlásenia o ochrane údajov podľa potreby. Všetky zmeny / doplnky uverejníme na tejto webovej stránke. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste pravidelne navštevovali webové stránky, aby ste sa informovali o najnovšom stave vyhlásenia o ochrane údajov.